Tuesday , June 25 2019
Loading...

8 pikat që do të diskutohen në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 24.12.2018, ora 11.00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak , në sallën e mbledhjeve Bashkia Elbasan me këtë rend dite:
1. Propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Dhjetor 2018.
1/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Dhjetor 2018.
1/2. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Dhjetor 2018.
1/3. Dhënia e pagesës për personat me aftësi të kufizuar për muajin Dhjetor 2018.
2. Mbi dhënie me qira dhe përdorim (rinovim kontratash) të disa ambienteve nga Bashkia Elbasan
3. Dhënie ndihme financiare dy familjeve përfituese për dëmet e shkaktuara nga zjarri në banesa.
4. Mbi miratimin e hartimit të normativave të konsumit, kuotave mujore të harxhimit të karburanteve për automjetet e Bashkisë Elbasan dhi institucioneve vartëse.
5. Për dhënien në përdorim të fondit pyjor publik për mbarështimin e faunës së egër dhe gjuetisë.
6. Mbi miratimin në parim të investimit nga UKE Elbasan për përmirësimin e rrjetit ujësjellës në Bashkinë Elbasan.
7. Mbi miratimin e dhënies së bursave të studentëve për vitin akademik 2018-2019
8. Mbi miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan për vitin 2019.
Të ndryshme
VO. Komisionet do të mblidhen ditën e Enjte më datë 20.12.2018 ora 13.00 pranë zyrave të Bashkisë Elbasan.