Friday , May 25 2018
Loading...
Loading...

Bashkia Elbasan ka një njoftim të rëndësishëm për ….

Njoftohen të gjithë subjektet juridike që dëshirojnë të kryejnë aktivitet në fushën e transportit rrethqytetës të udhëtarëve, se Bashkia Elbasan bazuar në udhëzimin MTI nr. 5627 datë 18.11.2016 “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licensave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”, do të hapë konkursin për përzgjedhjen e hapur të subjektit të transportit që do të operojë në linjën Tregan-Muçan-Tregan dhe Muçan-Tregan-Muçan.

Afati për dorëzimin e kërkesave është data 22.05.2018, datë kur do të zhvillohet edhe konkursi për përzgjedhjen.
Për çdo sqarim të mëtejshëm lidhur me dokumentacionin e nevojshëm lutemi kontaktoni me sektorin e transportit pranë Bashkisë Elbasan, ku do të merrnin shërbimin e kërkuar.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.