Friday , April 20 2018

Çfarë do të ndodhë me tokat e zaptuara në Bashkinë Elbasan? (Video)

1200 hektarë toke dhe kullota janë zaptuar në Bashkinë Elbasan. Gjatë mbledhjes së këshillit Bahkiak Kryetari i Bashkisë Qazim Sejdini, ka theksuar se shumë qytetarë kanë zaptuar kullota dhe tokë duke i mbjellë ato me pemtari. Këta qytetarë nuk i paguajnë asnjë detyrim Bashkisë për tokat që kanë në përdorim. Kryebashkiaku Sejdini, tha se kërkoj mendimin e Këshilltarëve për këtë problem para se bashkia të dalë me një studim për këtë cështje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: