Friday , April 20 2018

Cilat janë universitetet që do të bëjnë marrëveshje me Universitetin e Elbasanit

47 marrëveshje pritet të nënshruhen nga universiteti i Elbasanit me universitete homologe. Gjatë 4 muajve të fundit nga ana e drejtuesve të Universitetit Aleksandër Xhuvani janë kontaktuar mbi 200 universitete ndërkombëtare. Kontaktet kanë qenë të vazhdueshme dhe deri tani…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: