Friday , April 20 2018

DALIPI: KËSHILLAT E QARQEVE TË MOS I SHOHIN BASHKITË SI ARMIQ

Kryetarët e këshillave të Qarqeve të Shqipërisë janë mbledhur në Elbasan. Gjatë këtij takimi janë diskutuar tematika të ndryshme si dhe ligji I ri per qeverisjen vendore. Këshillat e qarqeve duhet të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në bashkëpunimin ndërmjet instutucioneve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: