Monday , April 23 2018

A dini se edhe zgjedhja e telefonit, Android apo iPhone, tregon personalitetin tuaj?

Ka disa mënyra dhe veprime të njeriut për të treguar, apo kuptuar personalitetin e tij. Por që edhe, zgjedhja e telefonit tregon për personalitetin tuaj, këtë nuk e kemi ditur më pare!

Personat që zgjedhin telefonat Android konsiderohen si njerëz më të ndershëm dhe më të kuptueshëm e të ulur në krahasim me at që zgjedhin iPhonë, bën të ditur një sdudim i bërë së fundi. Por nga an  tjetër, personat apo fansat e Apple-it, përshkruhen si persona më social dhe telefonin si nnjë pasqyrues të statusit të ture shoqëror. Universiteti i Lincoln-it në bashkëpunim me Universitetin e Lancaster-it kryen një studim ku vunë re se: përdoruesit e Androidi-it janë persona më të mëdhenjë në moshë, kryesisht meshkuj, nuk interesohen shumë për stusin shoqëror dhe pasurinë dhe janë më të sinqertë.

Krejt e kundërta ndodh me përdoruesit e iPhone-it, zakonish janë femra, më të prirur të zgjedhin diçka të veçantë, ndryshe nga të tjeret, diçka që tërheq vëmëndje dhe kruesisht janë më të rinjë në moshë.

Në studim thuhet se:”Edhe pse kanë mënyrë shumë të ngjashme të funksionuari” dhe se “fushatat e marketingut dhe imazhi që kanë këta dy lloj telefonash, i kategorizojnë në dy kampe përdoruesit e tyre.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: