Saturday , April 21 2018

ELBASAN SHTOHEN KËRKESAT PËR ARSIMIN PROFESIONAL

Arsimi profesional në Elbasan, vazhdon të ketë rritje. Në shkollën profesionale Ali Myftiu të Elbasanit nr i nxënësve që frekuentojnë këtë shkollë është rritur ndjeshëm në krahasim me një vit më parë. Vetëm në vit të parë janë regjistruar mbi 150 nxënës të cilët janë të orjentuar drejt arsimit professional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: