Friday , March 23 2018

Elbasani dhe zhvillimi i turizmit

Zhvillimi i turizmit rigjeneron të ardhura. Këshilii i Qarkut Elbasan në bashkëpunim edhe me organizatën CNVP kanë organizuar konferencën me temë }Pyjet për Zhvillim Ekonomik Lokal”. Qarku i Elbasnit ka një pasuri të çmuar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: