Monday , April 23 2018

Intervistë me kryetarin e Partisë së Gjelbër Elbasan, z. Indrit Abdiaj.

Partia e Gjelbër e Elbasanit ka qenë pjesëmarrëse në disa aktivitete ndërkombëtare të Partisë së Gjelbër Europiane, dhe i ftuar në specialen e ElbasaniPlus është i ftuar Kryetari i Partisë së Gjelbër Elbasan dhe anëtari i Këshillit Bashkiak Elbasan, z Indrit Abdiaj.
Z, Abdiaj gjatë kësaj interviste do të flasë për alternativën e Gjelbër në Europë dhe si po pasqyrohet ky zhvillim në Shqipëri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: