Sunday , April 22 2018

Kreu i Aluiznit Elbasan: “Këto shtëpi nuk do të legalizohen”

Ndërtimet e bëra deri në qershor të vitit 2014 do të legalizohen. Drejtori i Aluiznit Elbasan Mariglen Disha, thotë se të gjithë ata qytetarë që kanë ndrtuar para qershorit 2014 dhe nuk kanë pasur mundësi të aplikojnë për legalizim mund ta bëjnë edhe tani.
Kreu u Aluiznit për qarkun e Elbasanit Mariglen Disha pohoi se ndërtimet e bëra Brenda Ish kombinatit metarlugjik në rast se nuk janë për qëllime biznesi nuk legalizohen, deri në një urdhër të dytë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: