Monday , March 19 2018

Legalizimet, lista me 50 pronarët nga Elbasani që kompensohen

Përfituesit në 6 qarqe: Tiranë, Elbasan, Vlorë, Fier, Durrës e Shkodër

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka gati kompensimin financiar për rreth 150 familje, prona e të cilave është zënë nga ndërtimet pa leje.

Gazeta Panorama botoi sot listën me emrat e përfituesve që do të kenë mundësi të marrin deri në 70% të vlerës së tokës. “Agjencia e Trajtimit të Pronës njofton se, më datë 07/09/2017, ka përfunduar procesi i shqyrtimit të disa kërkesave të pronarëve, pasuria e të cilëve është prekur nga ndërtimet informale dhe që deri më tani përfitojnë kompensimin/shpërblimin e saj deri në masën 70% të shumës së përgjithshme në të holla, të miratuar me Vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave.

Procesi i shqyrtimit të këtyre kërkesave dhe i shpërndarjes së fondit të kompensimit është bazuar në ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 ‘Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje’, i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.383, datë 19.05.2010 ‘Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale’, i ndryshuar, dhe në vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave, në të cilët është përcaktuar masa e shpërblimit për secilin pronar”, citohet në njoftimin e ATP-së.

Bazuar në procedurën që aplikohet për këtë rast, qytetarët që gjejnë emrin në listë duhet të paraqiten pranë këtij institucioni me prokurë dhe numër llogarie, nga ku do të bëhet derdhja e parave për secilin prej tyre në masën e përllogaritur. Në listën e mëposhtme janë renditur emrat e 147 përfituesve në gjashtë qarqe: Tiranë, Elbasan, Vlorë, Fier, Durrës e Shkodër, të cilët përfitojnë një vlerë totale prej 257 410 063.84 lekësh, ndërsa për tetë prej tyre është vendosur mbyllja e procedimit administrativ të tyre.

Për çdo lloj të dhëne tjetër mbi numrin e pasurisë apo vlerën e saktë të përfitimit, të interesuarit mund t’i drejtohen Agjencisë ë Pronave. Në listë janë përfshirë edhe katër pronarë, të cilët kanë aplikuar më herët me anë të një kërkese të veçantë dhe gjithashtu janë përfitues të kompensimit financiar. Për ta është vënë në dispozicion një shumë prej 1 998 760 lekësh. Si rrjedhojë e implementimit të formulës së kompensimit të miratuar në ligjin 133/2015, këto aplikime i kursejnë shtetit një shumë prej gati 14 990 700 lekësh.

Lista e përfituesve nga Ebasani

ELBASAN

Mustafa Dilaver Cani

Vjollca Selim Papadhimitri

Vjollca Selim Papadhimitri

Vjollca Selim Papadhimitri

Vjollca Selim Papadhimitri

Vjollca Selim Papadhimitri

Vjollca Selim Papadhimitri

Vjollca Selim Papadhimitri

Gëzim Kamer Marko

Gezim Kamer Marko

Pëllumb Arif Çelirama

Emine Ibrahim Çelirama

Saida Fatbardh Muça

Zana Aqif Papajani

Zana Llazar Stathi

Liljana Llazar Këlliçi

Venemin Jorgji Josifi

Veron Hasan Duma

Venemin Jorgji Josifi

Melita Hasan Duma

Agron Teki Tela

Shegushe Masar Kosova

Elvira Venemin Gjini

Ismete Reshit Grada (Karkini)

Elida Isuf Raketa (Bakalli)

Lumturi Mustafa Kolgeci

Lumturi Mustafa Kolgeci

Hajrie Jusuf Muharremi

Qazibe Arif Naska

Adem Ruzhdi Ballici

Qemal Musa Stambollxhiu

Dorian Petrit Stambollxhiu

Dorian Petrit Stambollxhiu

Qemal Musa Stambollxhiu

Dorian Petrit Stambollxhiu

Qemal Musa Stambollxhiu

Dorian Petrit Stambollxhiu

Qemal Musa Stambollxhiu

Brikena Sezai Baxhaku

Makbule Hasan Shukle

Bektashi Fasan Pojani

Dritan Sadik Çengeli

Fatbardha Bajram Hazhi

Shkëlqim Xhemal Barushi

Shejnaze Kadri Pazari

Blendi Musa Bakalli

Qazim Hysen Abdihoxha

Merita Hasan Skënderi

Vjollca Selim Papadhimitri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: