Friday , April 20 2018

Librat, probleme për nxënësit e komunitetit Egjiptian në Elbasan

Edhe pse shkolla ka afro tre javë që ka filluar, nxënës të komunitetit egjiptian ende nuk janë pajisur me libra.
Ky problem është shfaqur në shkollën profesionale, Ali Myftiu, të qytetit të Elbasanit, ku afro 50 nxënës të këtij komuniteti janë hasur me këtë problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: