Friday , April 20 2018

Në rast se nuk përmbushet numri i pranimeve përgjegjësia është e universiteteve.

Sistemi i pranimit në universitete nuk ka asnjë problem. Këshilltari i ministres së arrimit dhe sporteve Agim Leka, pohoi se është përgjegjësi e universiteteve, në rast se nuk përmbushin numrin e pranimeve dhe jo për shkak të sistemit. Z. Leka tha se sistemi i aplikuar në Shqipëri është i saktë dhe që nuk lë vend për abuzime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: