Friday , April 20 2018

Partia e Gjelbër Elbasan kundër konçesioneve që cënojnë mjedisin

Ndërtimi i shumë hidrocentraleve në Shqipëri, ka sjellë për pasojë edhe tharjen e disa lumejve dhe përrenjve.
Para pak kohësh mbi lumin Rrapun në Bashkinë Librazhd u bë inagurimi i këtij Hidrocetrali, diga e të cilit është ndërtuar në afërsi të fshatit Kuturman. Kompania që e ka atë në pronësi, në mënyrë të paprecedentë nuk zbaton kontratën e lidhur me autoritet Shqiptare, ku 30% e ujit duhet të lihet në rrjedhën natyrale të shtratit. Por…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: