Thursday , April 19 2018

Peqin, takim informues për parandalimin e dhunës në familje

Forumi Gruas Elbasan, organizoi sot takimin e radhës në kuadër të projektit “Nismë Advokuese me Strukturat vendore për të Mbështetur Viktimat e Dhunës në Familje”, i mbështetur nga AWEN-Albanian Women Empowerment Network, në Bashkinë Peqin me administratorët socialë dhe SPZ-të e zonës.

Në këtë takim u fol mbi plotësimin e urdhrave të mbrojtjes, detyrimet ligjore të aktorëve lokalë dhe nevojën në rritje për përmirësimin e shërbimeve të ofruara dhe bashkëpunimit për zgjidhjen e rasteve.

Përfaqësuese të Forumi i Gruas Elbasan u takuan edhe Kryetarin e Bashkisë Peqin, Z. Saimir Hasalla, me të cilin u diskutua mbi nevojën e ngritjes së mekanizmit të referimit të dhunës në Bashkinë Peqin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: