Monday , April 23 2018

QBNF MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar, ditën e sotme, ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Komisioneren për Mbrojtjen nga Diskriminimi, znj Irma Baraku.
Kjo marrëveshje, e cila u nënshkrua midis klerikëve të qendrës dhe Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, është e para në llojin e saj.
Marrëveshja e nënshkruar konsiston në bashkëpunimin për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e individëve dhe ruajtjen e tyre nga diskriminimi për shkak të besimit dhe jo vetëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: