Friday , April 20 2018

“Së bashku për fëmijët”, në Ditën Universale për të Drejtat e Fëmijëve

Së Bashku Për Fëmijët, ishte aktiviteti i organizuar nga Qendra Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta në bashkëpunim me Zëri 16 + . Ky Forum i hapur u bë në kuadrin e ditës universale për të drejtat e fëmijëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: