Friday , April 20 2018

Vijojnë punimet për ndërtimin e aksit Elbasan-Berat

Vijojnë punimet për ndërtimin e aksit Cërrik-Belsh-Marinëz.Sipas kontratës ky objekt duhet të përfundojë në Dhjetor 2018,por sipas ecurisë pritet të përfundojë përpara afateve.

Me shumë gjasa aksesi në këtë rrugë do të bëhet i mundur që verën e ardhshme.

Ky aks rrugor do të lidhet me rrugën Marinëz-Dragot dhe do të përfundojë në Urën Vajgurore e më tej lidhet me Beratin duke u bërë një nyje shumë e rëndësishme lidhese midis Elbasanit dhe Beratit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: