Tuesday , May 22 2018

Z. Qazim Sejdini përballet me “rivalët” e tij për kryetar bashkie.

 Gjattë vizitave të sotme të Kryetarit të Bashkisë Elbasan në shkollat dhe kopshtet e qytetit, z. Sejdini është ndalur tek një nga klasat e shkollës 9-vjeçare Sul Harri. Pasi i uroi fëmijët për vitin e ri Shkollor, Kryetari i Bashkisë ka pyetur se cili nga fëmijët dëshiron të bëhet kryetar Bashkie. Përgjigja e shumicës së fëmijëve në klasë ishin të gatshëm për “ofertën” e dhënë nga z. Sejdini. Sinkron Bashkia Elbasan gjatë viteve të fundit ka investuar shumë në përmirësimin e institucioneve arsimore të qytetit të Elbasanit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *