Monday , April 19 2021

Kadastra Elbasan publikon emrat e përfituesve të certifikatës së pronësisë.

Me Vendim te Keshillit te Ministrave nr. 892 date 18.11.2020 ju eshte miratuar kalimi i te drejtes se pronesise mbi parcelen ndertimore te objekteve te legalizuara per Qarkun e Elbasanit. Nxitoni te paguani menjehere faturat e parceles ndertimore (truallit), dhe te aplikoni online ne portalin unik e-albania nga kompjuteri, laptopi apo smartfoni juaj per tu pajisur me certifikaten e pronesise se truallit te perfituar me VKM, nga Drejtoria e Kadastres Elbasan. Per cdo informacion te metejshem lutemi te drejtoheni tek Drejtoria e Kadastres Elbasan.