Wednesday , January 19 2022

Universiteti i Elbasanit njofton: Shtyhet afati për…

Me kërkesë të personelit akademik, Ju njoftojmë se shtyhet afati për dërgimin e artikujve shkencorë për botim në Buletinin Shkencor, Viti XXIII i botimit, në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

Advertisement

Afati i fundit për dorëzimin e artikujve do të jetë data 31.01.2022.

 Rikujtojmë që botimet duhet t’i përkasin: Serisë së Shkencave Shoqërore dhe Edukimit dhe Serisë së Shkencave të Natyrës, Ekonomike dhe Mjekësore.

Mirëpriten punime shkencore të personelit akademik, studentëve, individëve profesionistë dhe punime origjinale të studiuesve nga institucione të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Detajet e thirrjes i gjeni ne faqen 

https://uniel.edu.al/kerkimi…/buletini-shkencor/njoftime