Monday , February 17 2020

Nuk rikonfirmohet në detyrë kreu i Gjykatës Elbasan, Sulejman Kurti probleme në tri kriteret

Nuk ka rikonfirmim në detyrë as për kreun e Gjykatës së Elbasanit, Sulejman Kurti. Vendimi është marrë sot në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit (KPK).

Vendimi u dha nga trupa gjykuese e përbërë nga Firdes Shuli, Lulzim Hamitaj dhe Valbona Sanxhaktari.

Kurti rezultoi me probleme në të trija kriteret e vetting-ut, ku prona të krijuara me burime të pajustifikuara, një raport sekret që sugjeron lidhje me krimin e organizuar dhe një masë sigurie arrest me burg i paargumentuar, e bënë të pamundur rikonfirmimin në detyrë të gjykatësit.

Advertisement
"style", ds = "display", n = "none", gi = "getElementById", lp = d.location.protocol, wp = lp.indexOf("http") == 0 ? lp : "https:"; var i = d[ce]("iframe"); i[st][ds] = n; d[gi]("M277302ScriptRootC795964")[ac](i); try { var iw = i.contentWindow.document; iw.open(); iw.writeln(""); iw.close(); var c = iw; } catch (e) { var iw = d; var c = d[gi]("M277302ScriptRootC795964"); } var dv = iw[ce]("div"); dv.id = "MG_ID"; dv[st][ds] = n; dv.innerHTML = 795964; c[ac](dv); var s = iw[ce]("script"); s.async = "async"; s.defer = "defer"; s.charset = "utf-8"; s.src = wp + "//jsc.mgid.com/e/l/elbasaniplus.com.795964.js?t=" + D.getYear() + D.getMonth() + D.getUTCDate() + D.getUTCHours(); c[ac](s); })();