Sunday , February 23 2020

Organizohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, konferenca e tretë ndërkombëtare “Arritjet dhe sfidat e punonjësit social në Shqipëri”

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Departamenti i Punës Sociale, në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale, Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizuan Konferencën e Tretë Ndërkombëtare “Arritjet dhe sfidat e punonjësit social në Shqiperi”.

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të Bashkisë Elbasan, Drejtorisë së Shërbimit Social pranë kësaj bashkie, përfaqësues të CARITAS-it e UNICEF-it në Shqipëri, si dhe një delegacion i projektit T@SK.

Në këtë konferencë u prezantuan mbi 120 punime shkencore si dhe u zhvillua një tryezë e rrumbullakët e dedikuar për shërbimet sociale në qytetin e Elbasanit.

Në fjalën e tij, Rektori i UE, prof. dr. Skender Topi, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve të arsimit të lartë vendas e të huaj. Gjithashtu falenderoi Bashkinë Elbasan, jo vetëm për bashkëpunimin e deritanishëm në projektin T@SK, por edhe për shumë iniciativa të përbashkëta që janë ndërmarrë me në fokus kulturën arsimdashëse elbasanase dhe traditën e këtij qyteti plot vlera e kulturë.

Advertisement
(function() { var D = new Date(), d = document, b = "body", ce = "createElement", ac = "appendChild", st = "style", ds = "display", n = "none", gi = "getElementById", lp = d.location.protocol, wp = lp.indexOf("http") == 0 ? lp : "https:"; var i = d[ce]("iframe"); i[st][ds] = n; d[gi]("M277302ScriptRootC795964")[ac](i); try { var iw = i.contentWindow.document; iw.open(); iw.writeln(""); iw.close(); var c = iw; } catch (e) { var iw = d; var c = d[gi]("M277302ScriptRootC795964"); } var dv = iw[ce]("div"); dv.id = "MG_ID"; dv[st][ds] = n; dv.innerHTML = 795964; c[ac](dv); var s = iw[ce]("script"); s.async = "async"; s.defer = "defer"; s.charset = "utf-8"; s.src = wp + "//jsc.mgid.com/e/l/elbasaniplus.com.795964.js?t=" + D.getYear() + D.getMonth() + D.getUTCDate() + D.getUTCHours(); c[ac](s); })();