Sunday , February 23 2020

Vendosen tabela ndërgjegjësuese kundër zjarreve në zonat e mbrojtura në Elbasan

Zonat e mbrojtura në Shqipëri janë kthyer në të preferuarat e turistëve vendas dhe të huaj pasi vendi ynë ka një turizëm gjithëvjetor ku përveç bukurive bregdetare ka një peizazh dhe klimë mjaft të mirë e cila i ofron vizitorëve komoditetin e eksplorimit të vendeve të ndryshme.

Specialistët e Agjencive Kombëtare të Zonave të Mbrojtura po kujdesen për mirëmbajtjen e këtyre zonave në këtë periudhë për pastrimin e mjedisit dhe për vendosjen e tabelave informuese për turistët.

Agjencia e Zonave të Mbrojtura Elbasan me mbështetjen e Shoqatës AlbNatyra vendosën 30 tabela “Mbroni Pyjet nga Zjarri” në zonat e mbrojtura. Këto tabela u vendosën me qëllim ndërgjegjësimin e opinionit publik për kujdesin që duhen të kenë ndaj pakujdesisë të rënies së zjarrit në pyje.

Në Shqipëri, zonat e mbrojtura zënë 20% të territorit ose e shprehur ndryshe, 1 në çdo 6 metra katrorë është zonë e mbrojtur.

Advertisement
{ var D = new Date(), d = document, b = "body", ce = "createElement", ac = "appendChild", st = "style", ds = "display", n = "none", gi = "getElementById", lp = d.location.protocol, wp = lp.indexOf("http") == 0 ? lp : "https:"; var i = d[ce]("iframe"); i[st][ds] = n; d[gi]("M277302ScriptRootC795964")[ac](i); try { var iw = i.contentWindow.document; iw.open(); iw.writeln(""); iw.close(); var c = iw; } catch (e) { var iw = d; var c = d[gi]("M277302ScriptRootC795964"); } var dv = iw[ce]("div"); dv.id = "MG_ID"; dv[st][ds] = n; dv.innerHTML = 795964; c[ac](dv); var s = iw[ce]("script"); s.async = "async"; s.defer = "defer"; s.charset = "utf-8"; s.src = wp + "//jsc.mgid.com/e/l/elbasaniplus.com.795964.js?t=" + D.getYear() + D.getMonth() + D.getUTCDate() + D.getUTCHours(); c[ac](s); })();